Trung tâm không gian văn phòng tại Pittsburgh

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pittsburgh

500 Grant Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pittsburgh

301 Grant Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pittsburgh

One Oxford Centre


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pittsburgh

322 North Shore Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pittsburgh

651 Holiday Drive


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pittsburgh

6425 Living Place


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pittsburgh

201 Penn Center Boulevard


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pittsburgh

2400 Ansys Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pittsburgh

2009 Mackenzie Way


Văn Phòng từ $10.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Pittsburgh.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280