Trung tâm không gian văn phòng tại Providence

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

10 Dorrance Street


Văn Phòng từ $16.10 - $22.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

3 Allied Drive


Văn Phòng từ $15.10 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

945 Concord Street


Văn Phòng từ $11.60 - $15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

859 Willard Street


Văn Phòng từ $13.00 - $17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

225 Cedar Hill Street


Văn Phòng từ $13.80 - $18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

99 Derby Street


Văn Phòng từ $11.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

Riverside Center


Văn Phòng từ $20.50 - $28.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

1309 Beacon Street


Văn Phòng từ $18.90 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

361 Newbury Street


Văn Phòng từ $23.10 - $31.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

800 Boylston Street


Văn Phòng từ $20.80 - $28.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

Suite 500


Văn Phòng từ $14.20 - $19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

Harvard Square


Văn Phòng từ $22.80 - $31.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

303 Wyman Street


Văn Phòng từ $18.10 - $24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

101 Arch Street


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

101 Federal Street


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

245 First Street


Văn Phòng từ $22.80 - $31.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

470 Atlantic Avenue


Văn Phòng từ $18.90 - $26.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

225 Franklin Street


Văn Phòng từ $18.90 - $26.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

One Marina Park Drive


Văn Phòng từ $24.00 - $33.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

100 Cambridge Street


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

75 State Street


Văn Phòng từ $24.00 - $33.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

60 State Street


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

90 Canal Street


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

125 Cambridge Park Drive


Văn Phòng từ $18.00 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

240 Elm Street


Văn Phòng từ $20.30 - $25.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

The Schrafft's Center Power House


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Providence

300 Baker Avenue


Văn Phòng từ $11.60 - $15.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Providence.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280