Trung tâm không gian văn phòng tại Brentwood

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

9005 Overlook Blvd


Văn Phòng từ $11.10 - $15.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

320 Seven Springs Way


Văn Phòng từ $13.50 - $18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

40 Burton Hills Boulevard


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

2550 Meridian Blvd


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

725 Cool Springs


Văn Phòng từ $13.50 - $18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

3401 Mallory Lane


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

3200 West End Avenue


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

3102 West End Avenue


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

222 Second Ave S


Văn Phòng từ $19.30 - $26.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

424 Church Street


Văn Phòng từ $11.10 - $15.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

555 Marriott Drive


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

2615 Medical Center Parkway


Văn Phòng từ $11.10 - $15.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Brentwood.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280