Trung tâm không gian văn phòng tại Dallas

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

325 N. St. Paul Street


Văn Phòng từ $8 - $11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

2550 Pacific Avenue


Văn Phòng từ $27
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

1919 McKinney Avenue


Văn Phòng từ $16 - $23
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

100 Crescent Court


Văn Phòng từ $16 - $23
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

2911 Turtle Creek Blvd.


Văn Phòng từ $12 - $16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

3333 Lee Parkway


Văn Phòng từ $10 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

4514 Cole Avenue


Văn Phòng từ $10 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

1341 W. Mockingbird Lane


Văn Phòng từ $8 - $10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

8117 Preston Road


Văn Phòng từ $10 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

5956 Sherry Lane


Văn Phòng từ $12 - $16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

10000 North Central Expressway


Văn Phòng từ $8 - $11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

9330 LBJ Freeway


Văn Phòng từ $7 - $10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

5430 LBJ Freeway


Văn Phòng từ $11 - $15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

222 West Las Colinas Blvd.


Văn Phòng từ $10 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

13727 Noel Road Tower II


Văn Phòng từ $11 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

3300 Dallas Parkway


Văn Phòng từ $16 - $22
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

400 East Royal Lane


Văn Phòng từ $8 - $10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

14785 Preston Road


Văn Phòng từ $8 - $11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

5050 Quorum Drive


Văn Phòng từ $8 - $11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

5605 North MacArthur Boulevard


Văn Phòng từ $10 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

15305 Dallas Parkway


Văn Phòng từ $11 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

15455 Dallas Parkway


Văn Phòng từ $11 - $15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

1431 Greenway Drive


Văn Phòng từ $8 - $10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

15851 Dallas Parkway


Văn Phòng từ $9 - $13
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

15950 N. Dallas Pkwy


Văn Phòng từ $8 - $11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

17304 Preston Road


Văn Phòng từ $8 - $11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

2435 North Central Expressway


Văn Phòng từ $12 - $16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

610 Uptown


Văn Phòng từ $8 - $11
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

8951 Cypress Waters Blvd.


Văn Phòng từ $10 - $13
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

2000 E Lamar Boulevard


Văn Phòng từ $9 - $12
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

675 Town Square Blvd.


Văn Phòng từ $10 - $14
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

101 E. Park Blvd


Văn Phòng từ $9 - $12
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

405 State Hwy 121


Văn Phòng từ $11 - $15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

1452 Hughes Road


Văn Phòng từ $9 - $12
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

3901 Arlington Highlands Blvd


Văn Phòng từ $9 - $12
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

6860 North Dallas Parkway


Văn Phòng từ $13 - $18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

6600 Chase Oaks Boulevard


Văn Phòng từ $10 - $13
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

5717 Legacy Drive


Văn Phòng từ $13 - $18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

5851 Legacy Circle


Văn Phòng từ $16 - $22
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

825 Watter's Creek Blvd.


Văn Phòng từ $10 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

550 Reserve Street


Văn Phòng từ $17 - $23
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

7460 Warren Parkway


Văn Phòng từ $13 - $18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

950 E. State Highway 114


Văn Phòng từ $11 - $15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

6800 Weiskopf Avenue


Văn Phòng từ $10 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

5601 Bridge St


Văn Phòng từ $6 - $9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

6136 Frisco Square Blvd


Văn Phòng từ $10 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

2150 S. Central Expressway


Văn Phòng từ $10 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

4500 Mercantile Plaza


Văn Phòng từ $8 - $10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

201 Main Street


Văn Phòng từ $9 - $12
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

420 Throckmorton Street


Văn Phòng từ $10 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

9800 Hillwood Parkway


Văn Phòng từ $11 - $15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dallas

1751 River Run


Văn Phòng từ $11 - $15

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Dallas.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280