Trung tâm không gian văn phòng tại Houston

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

700 Milam


Văn Phòng từ $11.20 - $15.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

Two Allen Center


Văn Phòng từ $11.20 - $15.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

1201 Fannin Street


Văn Phòng từ $13.00 - $17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

2929 Allen Parkway


Văn Phòng từ $11.20 - $15.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

3730 Kirby Drive


Văn Phòng từ $7.30 - $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

2925 Richmond Ave


Văn Phòng từ $13.00 - $17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

12 Greenway Plaza


Văn Phòng từ $9.20 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

2100 West Loop South


Văn Phòng từ $7.60 - $10.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

4801 Woodway Drive


Văn Phòng từ $6.70 - $9.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

777 S. Post Oak Lane


Văn Phòng từ $6.70 - $9.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

1980 Post Oak Boulevard


Văn Phòng từ $9.10 - $12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

2950 North Loop West


Văn Phòng từ $7.90 - $9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

1980 Post Oak Blvd.


Văn Phòng từ $9.10 - $11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

1700 Post Oak Boulevard


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

5444 Westheimer


Văn Phòng từ $6.70 - $9.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

6575 West Loop South


Văn Phòng từ $6.70 - $9.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

San Felipe Plaza


Văn Phòng từ $9.10 - $12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

7500 San Felipe St


Văn Phòng từ $6.70 - $9.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

950 Echo Lane


Văn Phòng từ $9.70 - $13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

13201 NW Freeway


Văn Phòng từ $5.90 - $8.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

800 Town & Country Blvd.


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

10497 Town and Country Way


Văn Phòng từ $8.60 - $11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

10777 Westheimer


Văn Phòng từ $9.60 - $13.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

2500 Wilcrest


Văn Phòng từ $6.80 - $9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

11111 Katy Freeway


Văn Phòng từ $8.60 - $11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

3663 N. Sam Houston Parkway East


Văn Phòng từ $7.10 - $9.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

363 N Sam Houston Pkwy E


Văn Phòng từ $5.90 - $8.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

1001 South Dairy Ashford


Văn Phòng từ $7.50 - $10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

11200 Broadway


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

Three Sugar Creek Center


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

14090 Southwest Freeway


Văn Phòng từ $10.50 - $14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

1400 Broadfield Blvd


Văn Phòng từ $8.60 - $11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

8300 FM 1960 West


Văn Phòng từ $7.10 - $9.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

4606 FM 1960 Rd W


Văn Phòng từ $4.90 - $6.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

16225 Park Ten Place


Văn Phòng từ $7.50 - $10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

2245 Texas Drive


Văn Phòng từ $10.50 - $14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

20333 State Highway 249


Văn Phòng từ $7.90 - $10.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

2600 South Shore Boulevard


Văn Phòng từ $10.10 - $13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

2717 Commercial Center Blvd.


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

24624 Interstate 45 North


Văn Phòng từ $7.90 - $10.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

2002 Timberloch Place


Văn Phòng từ $10.50 - $14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

21 Waterway Avenue


Văn Phòng từ $12.40 - $17.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

9595 Six Pines


Văn Phòng từ $15.10 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Houston

1790 Hughes Landing Boulevard


Văn Phòng từ $17.70 - $24.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Houston.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280