Trung tâm không gian văn phòng tại Katy

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

2717 Commercial Center Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

16225 Park Ten Place


Văn Phòng từ $7.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

1400 Broadfield Boulevard


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

11111 Katy Freeway


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

2500 Wilcrest


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

10777 Westheimer


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

800 Town & Country Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

10497 Town and Country Way Suite 700


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

Three Sugar Creek Center


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

14090 Southwest Freeway


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

2245 Texas Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

950 Echo Lane Hedwig Village


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

13201 Northwest Freeway


Văn Phòng từ $6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

8300 Farm To Market 1960 West


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

20333 State Highway 249


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

5847 San Felipe Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

5444 Westheimer


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

777 South Post Oak Lane


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

1700 Post Oak Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

4801 Woodway Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

1980 Post Oak Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

2100 West Loop South


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

6575 West Loop South


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

2950 North Loop West


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

12 Greenway Plaza


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

4606 Farm to Market 1960 Road West


Văn Phòng từ $5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

2925 Richmond Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

3730 Kirby Drive


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

2929 Allen Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

700 Milam


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

1201 Fannin Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

363 North Sam Houston Parkway East


Văn Phòng từ $6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

11200 Broadway


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

3663 North Sam Houston Parkway East


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

24624 Interstate 45 North


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

2002 Timberloch Place


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

21 Waterway Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

9595 Six Pines


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Katy

1790 Hughes Landing Boulevard


Văn Phòng từ $17.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Katy.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195