Trung tâm không gian văn phòng tại League City

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

2600 South Shore Boulevard


Văn Phòng từ $10.80 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

11200 Broadway


Văn Phòng từ $12.10 - $16.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

1201 Fannin Street


Văn Phòng từ $18.00 - $24.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

700 Milam


Văn Phòng từ $11.50 - $15.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

Two Allen Center


Văn Phòng từ $11.50 - $15.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

3730 Kirby Drive


Văn Phòng từ $7.90 - $10.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

2925 Richmond Ave


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

2929 Allen Parkway


Văn Phòng từ $11.50 - $15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

12 Greenway Plaza


Văn Phòng từ $9.40 - $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

6575 West Loop South


Văn Phòng từ $7.70 - $10.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

2100 West Loop South


Văn Phòng từ $8.20 - $11.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

1980 Post Oak Blvd.


Văn Phòng từ $10.40 - $14.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

1700 Post Oak Boulevard


Văn Phòng từ $10.40 - $14.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

5444 Westheimer


Văn Phòng từ $7.70 - $10.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

4801 Woodway Drive


Văn Phòng từ $7.70 - $10.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

777 S. Post Oak Lane


Văn Phòng từ $7.70 - $10.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

San Felipe Plaza


Văn Phòng từ $10.40 - $14.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

2950 North Loop West


Văn Phòng từ $8.30 - $10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

14090 Southwest Freeway


Văn Phòng từ $10.60 - $14.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

Three Sugar Creek Center


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

950 Echo Lane


Văn Phòng từ $9.80 - $13.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

2245 Texas Drive


Văn Phòng từ $10.60 - $14.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

10777 Westheimer


Văn Phòng từ $9.70 - $13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

2500 Wilcrest


Văn Phòng từ $6.80 - $9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

3663 N. Sam Houston Parkway East


Văn Phòng từ $7.50 - $10.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

10497 Town and Country Way


Văn Phòng từ $9.80 - $13.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

800 Town & Country Blvd.


Văn Phòng từ $12.80 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

13201 NW Freeway


Văn Phòng từ $6.20 - $8.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

11111 Katy Freeway


Văn Phòng từ $9.20 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

363 N Sam Houston Pkwy E


Văn Phòng từ $6.20 - $8.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

1400 Broadfield Blvd


Văn Phòng từ $9.20 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

16225 Park Ten Place


Văn Phòng từ $7.60 - $10.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

4606 FM 1960 Rd W


Văn Phòng từ $5.10 - $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

8300 FM 1960 West


Văn Phòng từ $7.50 - $10.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

20333 State Highway 249


Văn Phòng từ $8.30 - $11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại League City

2717 Commercial Center Blvd.


Văn Phòng từ $12.80 - $17.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại League City.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280