Trung tâm không gian văn phòng tại Southlake

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

550 Reserve Street


Văn Phòng từ $17.30 - $23.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

950 E. State Highway 114


Văn Phòng từ $11.70 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

1452 Hughes Road


Văn Phòng từ $9.20 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

8951 Cypress Waters Blvd.


Văn Phòng từ $10.10 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

405 State Hwy 121


Văn Phòng từ $11.70 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

1431 Greenway Drive


Văn Phòng từ $6.90 - $9.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

9800 Hillwood Parkway


Văn Phòng từ $10.10 - $13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

5605 North MacArthur Boulevard


Văn Phòng từ $9.20 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

400 East Royal Lane


Văn Phòng từ $6.90 - $9.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

222 West Las Colinas Blvd.


Văn Phòng từ $10.10 - $13.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

2000 E Lamar Boulevard


Văn Phòng từ $8.70 - $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

4500 Mercantile Plaza


Văn Phòng từ $6.90 - $9.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

5601 Bridge St


Văn Phòng từ $6.90 - $9.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

420 Throckmorton Street


Văn Phòng từ $10.10 - $13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

1341 W. Mockingbird Lane


Văn Phòng từ $6.90 - $9.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

5050 Quorum Drive


Văn Phòng từ $6.90 - $9.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

3901 Arlington Highlands Blvd


Văn Phòng từ $9.20 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

15305 Dallas Parkway


Văn Phòng từ $15.10 - $20.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

15851 Dallas Parkway


Văn Phòng từ $8.80 - $12.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

15455 Dallas Parkway


Văn Phòng từ $9.90 - $13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

13727 Noel Road Tower II


Văn Phòng từ $8.80 - $12.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

15950 N. Dallas Pkwy


Văn Phòng từ $8.80 - $12.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

5430 LBJ Freeway


Văn Phòng từ $9.90 - $13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

5400 LBJ Freeway


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

14785 Preston Road


Văn Phòng từ $6.90 - $9.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

3300 Dallas Parkway


Văn Phòng từ $18.20 - $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

17304 Preston Road


Văn Phòng từ $6.90 - $9.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

1751 River Run


Văn Phòng từ $11.70 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

8117 Preston Road


Văn Phòng từ $9.70 - $13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

6860 North Dallas Parkway


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

5851 Legacy Circle


Văn Phòng từ $13.40 - $18.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

5717 Legacy Drive


Văn Phòng từ $13.40 - $18.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

3333 Lee Parkway


Văn Phòng từ $10.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

2911 Turtle Creek Blvd.


Văn Phòng từ $8.60 - $11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

7460 Warren Parkway


Văn Phòng từ $12.80 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

10000 North Central Expressway


Văn Phòng từ $8.90 - $12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

4514 Cole Avenue


Văn Phòng từ $9.70 - $13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

100 Crescent Court


Văn Phòng từ $15.10 - $20.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

1919 McKinney Avenue


Văn Phòng từ $15.10 - $20.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

325 N. St. Paul Street


Văn Phòng từ $8.60 - $11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

6136 Frisco Square Blvd


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

9330 LBJ Freeway


Văn Phòng từ $5.80 - $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

2435 North Central Expressway


Văn Phòng từ $8.60 - $11.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

101 E. Park Blvd


Văn Phòng từ $8.10 - $11.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

610 Uptown Blvd.


Văn Phòng từ $8.60 - $11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

6600 Chase Oaks Boulevard


Văn Phòng từ $11.40 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

6800 Weiskopf Avenue


Văn Phòng từ $9.30 - $12.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

825 Watter's Creek Blvd.


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

675 Town Square Blvd.


Văn Phòng từ $8.60 - $11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southlake

2150 S. Central Expressway


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Southlake.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280