Trung tâm không gian văn phòng tại Salt Lake City

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Salt Lake City

222 S. Main Street


Văn Phòng từ $13.40 - $18.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Salt Lake City

136 East South Temple


Văn Phòng từ $11.20 - $15.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Salt Lake City

2150 South 1300 East


Văn Phòng từ $14.80 - $20.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Salt Lake City

6975 Union Park Avenue


Văn Phòng từ $11.20 - $15.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Salt Lake City

2825 E Cottonwood Parkway


Văn Phòng từ $13.40 - $18.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Salt Lake City

9980 South 300 West


Văn Phòng từ $13.40 - $18.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Salt Lake City

240 N. East Promontory


Văn Phòng từ $14.80 - $20.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Salt Lake City

13894 S. Bangerter Parkway


Văn Phòng từ $18.20 - $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Salt Lake City

3300 N Triumph Blvd


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Salt Lake City

3450 N. Triumph Blvd.


Văn Phòng từ $13.40 - $18.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Salt Lake City

180 N. University Avenue


Văn Phòng từ $13.40 - $18.40

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Salt Lake City.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280