Trung tâm không gian văn phòng tại Alexandria

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

2000 Duke Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

137 National Plaza


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

5680 King Centre Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

100 M Street Southeast


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

601 Pennsylvania Avenue Northwest


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

1655 North Fort Myer Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

1101 Pennsylvania Avenue Northwest


Văn Phòng từ $13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

4250 North Fairfax Drive


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

1101 Wilson Boulevard


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

1200 G Street Northwest


Văn Phòng từ $9.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

1300 I Street Northwest


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

20 F Street Conference Center


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

2200 Pennsylvania Avenue Northwest


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

1050 Connecticut Avenue Northwest


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

1140 3rd Street North East


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

8280 Willow Oaks Corporate Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

4445 Willard Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

8000 Towers Crescent Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

8300 Boone Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

3 Bethesda Metro Center


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

1640 Boro Place


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

8403 Colesville Road


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

6701 Democracy Boulevard


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

11350 Random Hills Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

11810 Grand Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

1900 Reston Metro Plaza


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

12020 Sunrise Valley Drive


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

11921 Freedom Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

199 East Montgomery Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

16701 Melford Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

9711 Washingtonian Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

13800 Coppermine Road


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

10432 Balls Ford Road


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

8115 Maple Lawn Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

800 Corporate Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

20130 Lakeview Center Plaza


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

6700 Alexander Bell Drive


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

12410 Milestone Center Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

10440 Little Patuxent Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

1910 Towne Centre Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

10320 Little Patuxent Parkway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

1997 Annapolis Exchange ParkwayAnnapolis Center


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

145 West Ostend Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

200 E. Pratt Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

100 International Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

400 East Pratt Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

1320 Central Park Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

1829 Reisterstown Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

10451 Mill Run Circle


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alexandria

5100 Buckeystown Pike


Văn Phòng từ $13.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Alexandria.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195