Trung tâm không gian văn phòng tại Ashburn

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

20130 Lakeview Center Plaza


Văn Phòng từ $13.10 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

13800 Coppermine Road


Văn Phòng từ $9.10 - $12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

11921 Freedom Drive


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

12020 Sunrise Valley Drive


Văn Phòng từ $9.90 - $13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

1900 Reston Metro Plaza


Văn Phòng từ $13.80 - $18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

11350 Random Hills Rd.


Văn Phòng từ $13.00 - $17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

1640 Boro Place


Văn Phòng từ $19.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

12410 Milestone Center Drive


Văn Phòng từ $10.80 - $14.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

8300 Boone Blvd.


Văn Phòng từ $10.70 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

9711 Washingtonian Boulevard


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

10432 Balls Ford Rd


Văn Phòng từ $8.60 - $11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

8000 Towers Crescent Drive


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

199 E. Montgomery Avenue


Văn Phòng từ $12.60 - $17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

8280 Willow Oaks Corporate Drive


Văn Phòng từ $14.30 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

6701 Democracy Blvd.


Văn Phòng từ $10.10 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

11810 Grand Park Avenue


Văn Phòng từ $17.70 - $24.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

3 Bethesda Metro Center


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

4445 Willard Ave


Văn Phòng từ $14.00 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

5100 Buckeystown Pike


Văn Phòng từ $13.90 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

4250 North Fairfax Drive


Văn Phòng từ $17.00 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

1655 North Fort Myer Drive


Văn Phòng từ $15.40 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

1101 Wilson Boulevard


Văn Phòng từ $23.50 - $32.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

1000 Potomac Street NW


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

8403 Colesville Road


Văn Phòng từ $17.10 - $23.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

2200 Pennsylvania Avenue, N.W.


Văn Phòng từ $17.10 - $23.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

1050 Connecticut Avenue, NW


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

1441 L St NW


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

1300 I Street NW


Văn Phòng từ $20.80 - $28.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

1200 G Street, NW


Văn Phòng từ $11.20 - $15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

601 Pennsylvania Ave. NW


Văn Phòng từ $18.00 - $24.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

1101 Pennsylvania Avenue N.W.


Văn Phòng từ $18.00 - $24.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

5680 King Centre Drive


Văn Phòng từ $13.90 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

20 F Street


Văn Phòng từ $18.00 - $24.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

1140 3rd Street


Văn Phòng từ $20.80 - $28.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

2000 Duke Street


Văn Phòng từ $13.00 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

100 M Street, S.E.


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

137 National Plaza


Văn Phòng từ $15.60 - $21.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

8115 Maple Lawn Blvd.


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

10440 Little Patuxent Parkway


Văn Phòng từ $10.60 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

10320 Little Patuxent Parkway


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

800 Corporate Drive


Văn Phòng từ $11.30 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

6700 Alexander Bell Drive


Văn Phòng từ $8.60 - $11.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

16701 Melford Blvd.


Văn Phòng từ $13.10 - $16.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ashburn

10451 Mill Run Circle


Văn Phòng từ $9.40 - $12.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Ashburn.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280