Trung tâm không gian văn phòng tại Fredericksburg

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fredericksburg

1320 Central Park Blvd.


Văn Phòng từ $9.20 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fredericksburg

800 Corporate Drive


Văn Phòng từ $11.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fredericksburg

10432 Balls Ford Rd


Văn Phòng từ $10.60 - $14.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fredericksburg

5680 King Centre Drive


Văn Phòng từ $13.40 - $18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fredericksburg

11350 Random Hills Rd.


Văn Phòng từ $13.00 - $17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fredericksburg

8280 Willow Oaks Corporate Drive


Văn Phòng từ $14.30 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fredericksburg

2000 Duke Street


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fredericksburg

1940 Duke Street


Văn Phòng từ $15.80 - $21.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fredericksburg

137 National Plaza


Văn Phòng từ $19.20 - $26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fredericksburg

8300 Boone Blvd.


Văn Phòng từ $10.70 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fredericksburg

4250 North Fairfax Drive


Văn Phòng từ $15.80 - $21.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fredericksburg

8000 Towers Crescent Drive


Văn Phòng từ $15.50 - $21.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fredericksburg

4870 Sadler Road


Văn Phòng từ $10.80 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Fredericksburg

12020 Sunrise Valley Drive


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Fredericksburg.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280