Trung tâm không gian văn phòng tại Newport News

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport News

11815 Fountain Way


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport News

4410 East Claiborne Street


Văn Phòng từ $9.20 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport News

999 Waterside Drive


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport News

1545 Crossways Blvd.


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport News

780 Lynnhaven Parkway


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Newport News.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280