Trung tâm không gian văn phòng tại Stafford

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

800 Corporate Drive


Văn Phòng từ $11.30 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

1320 Central Park Blvd.


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

10432 Balls Ford Rd


Văn Phòng từ $8.60 - $11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

5680 King Centre Drive


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

11350 Random Hills Rd.


Văn Phòng từ $13.00 - $17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

8280 Willow Oaks Corporate Drive


Văn Phòng từ $14.30 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

2000 Duke Street


Văn Phòng từ $13.00 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

137 National Plaza


Văn Phòng từ $15.60 - $21.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

8300 Boone Blvd.


Văn Phòng từ $11.30 - $15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

8000 Towers Crescent Drive


Văn Phòng từ $13.30 - $18.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

4250 North Fairfax Drive


Văn Phòng từ $17.00 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

1640 Boro Place


Văn Phòng từ $16.10 - $22.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

12020 Sunrise Valley Drive


Văn Phòng từ $9.40 - $12.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

1900 Reston Metro Plaza


Văn Phòng từ $13.80 - $18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

13800 Coppermine Road


Văn Phòng từ $8.70 - $11.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

11921 Freedom Drive


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

1655 North Fort Myer Drive


Văn Phòng từ $15.40 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

1101 Wilson Boulevard


Văn Phòng từ $23.50 - $32.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

100 M Street, S.E.


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

2200 Pennsylvania Avenue, N.W.


Văn Phòng từ $17.10 - $23.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

601 Pennsylvania Ave. NW


Văn Phòng từ $18.00 - $24.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

1101 Pennsylvania Avenue N.W.


Văn Phòng từ $18.00 - $24.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

1050 Connecticut Avenue, NW


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

1200 G Street, NW


Văn Phòng từ $10.70 - $14.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

1300 I Street NW


Văn Phòng từ $18.00 - $24.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

1441 L St NW


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

20 F Street


Văn Phòng từ $18.00 - $24.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

1140 3rd Street


Văn Phòng từ $20.80 - $28.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

4445 Willard Ave


Văn Phòng từ $14.00 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

3 Bethesda Metro Center


Văn Phòng từ $11.30 - $15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

6701 Democracy Blvd.


Văn Phòng từ $10.10 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

20130 Lakeview Center Plaza


Văn Phòng từ $13.10 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stafford

8403 Colesville Road


Văn Phòng từ $17.10 - $23.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Stafford.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280