Trung tâm không gian văn phòng tại Bellevue

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

Skyline Tower


Văn Phòng từ $17.40 - $23.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

Key Center


Văn Phòng từ $17.40 - $23.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

11900 N.E. 1st Street


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

1400 112th Ave SE


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

5400 Carillon Point


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

2018 156th Ave NE


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

Columbia Tower


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

Seafirst Fifth Avenue Plaza


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

506 Second Avenue


Văn Phòng từ $12.20 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

1420 Fifth Avenue


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

801 Second Avenue Seattle


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

450 Alaskan Way South


Văn Phòng từ $18.20 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

1201 Second Avenue


Văn Phòng từ $18.20 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

600 Stewart Street


Văn Phòng từ $12.20 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

2211 Elliott Avenue


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

11335 NE 122nd


Văn Phòng từ $13.50 - $18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

2815 Elliott Avenue


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

1455 NW Leary Way


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

707 S. Grady Way


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

22722 29th Drive SE


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

6100 219th Street S.W.


Văn Phòng từ $14.70 - $20.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellevue

1201 Pacific Avenue


Văn Phòng từ $15.10 - $20.80

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bellevue.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280