Trung tâm không gian văn phòng tại Bellingham

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellingham

2219 Rimland Drive


Văn Phòng từ $9.80 - $13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellingham

15300 Croydon Drive


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellingham

8661 201st Street


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellingham

7404 King George Blvd.


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellingham

22420 Dewdney Trunk Road


Văn Phòng từ $9.90 - $13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellingham

220 Brew Street


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellingham

4720 Kingsway


Văn Phòng từ $21.50 - $29.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellingham

5811 Cooney Road


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellingham

4170 Still Creek Drive


Văn Phòng từ $11.80 - $16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bellingham

2025 Willingdon Avenue


Văn Phòng từ $21.50 - $29.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bellingham.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280