Trung tâm không gian văn phòng tại Kirkland

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

5400 Carillon Point


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

11335 NE 122nd


Văn Phòng từ $13.30 - $18.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

Key Center


Văn Phòng từ $17.40 - $23.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

Skyline Tower


Văn Phòng từ $17.40 - $23.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

11900 N.E. 1st Street


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

2018 156th Ave NE


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

1400 112th Ave SE


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

600 Stewart Street


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

1420 Fifth Avenue


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

Seafirst Fifth Avenue Plaza


Văn Phòng từ $15.00 - $20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

Columbia Tower


Văn Phòng từ $16.70 - $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

1201 Second Avenue


Văn Phòng từ $18.20 - $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

506 Second Avenue


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

801 Second Avenue Seattle


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

1455 NW Leary Way


Văn Phòng từ $15.00 - $20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

2211 Elliott Avenue


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

22722 29th Drive SE


Văn Phòng từ $15.90 - $21.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

2815 Elliott Avenue


Văn Phòng từ $18.20 - $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

450 Alaskan Way South


Văn Phòng từ $18.20 - $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

6100 219th Street S.W.


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

707 S. Grady Way


Văn Phòng từ $15.00 - $20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

1201 Pacific Avenue


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kirkland.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280