Trung tâm không gian văn phòng tại Kirkland

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

5400 Carillon Point


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

11335 Northeast 122nd


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

601 108th Avenue Northeast


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

10900 Northeast 4th Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

11900 Northeast 1st Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

2018 156th Avenue Northeast


Văn Phòng từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

1400 112th Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

600 Stewart Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

1420 Fifth Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

800 5th Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

701 Fifth Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

1201 Second Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

506 Second Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

801 Second Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

1455 Northwest Leary Way


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

22722 29th Drive Southeast


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

2211 Elliott Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

95 South Jackson Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

2815 Elliott Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

6100 219th Street Southwest


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

707 South Grady Way


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kirkland

1201 Pacific Avenue


Văn Phòng từ $13.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kirkland.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195