Trung tâm không gian văn phòng tại Vancouver

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

1220 Main Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

4400 Northeast 77th Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

2175 North West Raleigh Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

650 Northeast Holladay Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

1455 Northwest Irving Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

111 Southwest Fifth Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

525 South East Martin Luther King Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

1050 Southwest 6th Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

121 Southwest Salmon Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

2005 Southeast 192nd Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

1500 Northwest Bethany Boulevard


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

205 Southeast Spokane Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

4145 Southwest Watson


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

1915 Northeast Stucki Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

10260 Southwest Greenburg Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

10121 Southeast Sunnyside Rd


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

5 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

4800 Southwest Meadows Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

8215 SW Tualatin-Sherwood Road


Văn Phòng từ $8.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Vancouver.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195