Trung tâm không gian văn phòng tại Vancouver

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

1220 Main Street


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

4400 NE 77th Avenue


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

1455 NW Irving Street


Văn Phòng từ $15.30 - $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

2175 NW Raleigh Street


Văn Phòng từ $16.00 - $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

650 N. E. Holladay Street


Văn Phòng từ $11.50 - $15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

111 S.W. Fifth Avenue


Văn Phòng từ $15.30 - $21.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

1050 SW 6th Avenue


Văn Phòng từ $11.50 - $15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

One World Trade Center


Văn Phòng từ $10.30 - $14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

2005 SE 192nd Ave


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

1500 NW Bethany Blvd


Văn Phòng từ $8.90 - $12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

205 SE Spokane St.


Văn Phòng từ $11.50 - $15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

4145 S.W. Watson


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

1915 NE Stucki Avenue


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

10260 SW Greenburg Road


Văn Phòng từ $12.60 - $17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

10121 SE Sunnyside Rd


Văn Phòng từ $10.30 - $14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

5 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $12.60 - $17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

4800 SW Meadows Road


Văn Phòng từ $12.60 - $17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

8215 SW Tualatin-Sherwood Road


Văn Phòng từ $7.40 - $10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

1800 Blankenship Rd


Văn Phòng từ $8.20 - $11.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Vancouver.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280