Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy {{term}}. Vui lòng thử lại.

Chúng tôi cung cấp

Spaces everywhere, everything's included, unique benefits and a great community

Workspace how you need it

Private offices, co-working, virtual offices full time, part time or pay as you go.

Tìm hiểu thêm
Trang thiết bị đầy đủ

Pay one simple price and get everything you need.

Tìm hiểu thêm
Tận dụng toàn bộ mạng lưới

Đặt trụ sở chính ở một trung tâm và được sử dụng 3000 trung tâm khác.

Tìm hiểu thêm
The best business community

Xây dựng quan hệ mới, gặp gỡ các công ty tại địa phương, chia sẻ ý tưởng và tạo các cơ hội kinh doanh mới.

Tìm hiểu thêm

Our customers

"I am certain Regus will help develop my business. The next technological invention is around the corner and they will be the first to jump on it. That’s what Regus can provide." 

Leila Debs

The David Agency

“It was quick for us to get started as everything was taken care of. We really appreciate the flexibility as we have been able to increase the size of our office as the business has grown.”

Andrea Gerrish

Business Director

CEL Leadership and Change Ltd

“I needed something that was going to work within my budget but also give the best possible impression. Every step of the way, Regus has been a huge part of my success.”

Gurjot Sidhu

Gurjot New York

CEO and Creative Director

Liên hệ ngay hôm nay

Hãy liên hệ chúng tôi để giúp bạn tìm không gian làm việc hoàn hảo.

Thảo luận với đội ngũ chúng tôi HCMC:+84 28 3823 6280