Văn phòng ảo tại Almaty

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng ảo tại Almaty

BNC Plaza, 7th Floor


Các văn phòng ảo i
Hình ảnh hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn với địa chỉ chuyên nghiệp, dịch vụ trả lời điện thoại, quản lý thư từ và sử dụng văn phòng

từ KZT620-00 - KZT2 460-00
Văn phòng ảo tại Almaty

8th Floor, Green Tower


Các văn phòng ảo i
Hình ảnh hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn với địa chỉ chuyên nghiệp, dịch vụ trả lời điện thoại, quản lý thư từ và sử dụng văn phòng

từ KZT620-00 - KZT2 460-00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Almaty.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280