Văn phòng ảo tại Doha

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng ảo tại Doha

Blue Tower


Văn phòng ảo i
Hình ảnh hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn với địa chỉ chuyên nghiệp, dịch vụ trả lời điện thoại, quản lý thư từ và sử dụng văn phòng

từ 13.90 QR - 44.10 QR
Nhu cầu cao
Văn phòng ảo tại Doha

Al Muntazah Trading Centre, 5th Floor, Building no. 1


Văn phòng ảo i
Hình ảnh hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn với địa chỉ chuyên nghiệp, dịch vụ trả lời điện thoại, quản lý thư từ và sử dụng văn phòng

từ 10.40 QR - 42.20 QR
Văn phòng ảo tại Doha

63 Airport Road, 1st Floor


Văn phòng ảo i
Hình ảnh hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn với địa chỉ chuyên nghiệp, dịch vụ trả lời điện thoại, quản lý thư từ và sử dụng văn phòng

từ 15.70 QR - 47.90 QR
Văn phòng ảo tại Doha

Gath building


Văn phòng ảo i
Hình ảnh hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn với địa chỉ chuyên nghiệp, dịch vụ trả lời điện thoại, quản lý thư từ và sử dụng văn phòng

từ 15.70 QR - 47.90 QR
Văn phòng ảo tại Doha

Al Shoumoukh Towers


Văn phòng ảo i
Hình ảnh hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn với địa chỉ chuyên nghiệp, dịch vụ trả lời điện thoại, quản lý thư từ và sử dụng văn phòng

từ 19.50 QR - 51.30 QR
Văn phòng ảo tại Doha

D Ring Road, 1st & 2nd Floors


Văn phòng ảo i
Hình ảnh hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn với địa chỉ chuyên nghiệp, dịch vụ trả lời điện thoại, quản lý thư từ và sử dụng văn phòng

từ 10.40 QR - 42.20 QR
Văn phòng ảo tại Doha

Al Fardan Office Tower, 8th, 9th and 14th Floors


Văn phòng ảo i
Hình ảnh hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn với địa chỉ chuyên nghiệp, dịch vụ trả lời điện thoại, quản lý thư từ và sử dụng văn phòng

từ 15.70 QR - 47.90 QR
Văn phòng ảo tại Doha

Units 96-102 Piazza Level


Văn phòng ảo i
Hình ảnh hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn với địa chỉ chuyên nghiệp, dịch vụ trả lời điện thoại, quản lý thư từ và sử dụng văn phòng

từ 13.90 QR - 44.10 QR
Văn phòng ảo tại Doha

Twin Towers


Văn phòng ảo i
Hình ảnh hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn với địa chỉ chuyên nghiệp, dịch vụ trả lời điện thoại, quản lý thư từ và sử dụng văn phòng

từ 10.40 QR - 42.20 QR

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Doha.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195