Văn phòng ảo tại Hà Nội

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng ảo tại Hà Nội

Tầng 13


Văn phòng ảo i
Hình ảnh hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn với địa chỉ chuyên nghiệp, dịch vụ trả lời điện thoại, quản lý thư từ và sử dụng văn phòng

từ 29.000,00 VND - 104.000,00 VND
Văn phòng ảo tại Hà Nội

Tầng 16, Daeha Business Centre


Văn phòng ảo i
Hình ảnh hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn với địa chỉ chuyên nghiệp, dịch vụ trả lời điện thoại, quản lý thư từ và sử dụng văn phòng

từ 32.000,00 VND - 110.000,00 VND
Văn phòng ảo tại Hà Nội

Tầng 4-6


Văn phòng ảo i
Hình ảnh hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn với địa chỉ chuyên nghiệp, dịch vụ trả lời điện thoại, quản lý thư từ và sử dụng văn phòng

từ 35.000,00 VND - 113.000,00 VND
Văn phòng ảo tại Hà Nội

Tầng 5


Văn phòng ảo i
Hình ảnh hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn với địa chỉ chuyên nghiệp, dịch vụ trả lời điện thoại, quản lý thư từ và sử dụng văn phòng

từ 35.000,00 VND - 113.000,00 VND
Văn phòng ảo tại Hà Nội

28A đường Trần Hưng Đạo


Văn phòng ảo i
Hình ảnh hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn với địa chỉ chuyên nghiệp, dịch vụ trả lời điện thoại, quản lý thư từ và sử dụng văn phòng

từ 38.000,00 VND - 117.000,00 VND
Văn phòng ảo tại Hà Nội

643 Phạm Văn Đồng


Văn phòng ảo i
Hình ảnh hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn với địa chỉ chuyên nghiệp, dịch vụ trả lời điện thoại, quản lý thư từ và sử dụng văn phòng

từ 35.000,00 VND - 113.000,00 VND

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Hà Nội.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280